ཡིག་སྐུར་ངོ་གཏུག་རབ་གསལ།
ཤོག་ངོས་དང་པོ། :-->ཡིག་སྐུར་ངོ་གཏུག་རབ་གསལ།


ཡིག་སྐུར་ངོ་གཏུག་རབ་གསལ།
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། 2012/8/26 15:11:27
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། 2012/8/26 15:11:16
༄༅།།པདྨ་རྫོང་གིས་“ནང་འཇུག་བཞི”ལས་ཡིག་སྐུར་ངོ་གཏུག་བྱ་བའི་གནས་བབ་ཆེན་པོ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱས་པ། 2012/8/26 14:21:59
ཤོག་ངོས་དང་པོ། ཤོག་ངོས་གོང་མ། 1 ཤོག་ངོས་རྗེས་མ། མཇུག་མཐའི་ཤོག་གྲངས། 3ཟིན་ཐོ་དོན་ཚན།། 8ཟིན་ཐོ/ཤོག་གྲངས་རེར།

2008-2012 པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། All Rights Reserved
09758322651 མགོ་ལོག པདྨ  ཆ་འཕྲིན་རབ་གསལ། :814100
པདྨ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།